Vattenfyllda kolgruvor ska värma upp bostäder i England

Tavla som visar en kolgruva med tillhörande produktionsanläggningar på 1800-talet i England. Bild: Wikimedia Commons

Den regionala myndigheten West of England Combined Authority i England har anslagit 60 miljoner pund till ett nytt sätt att värma upp hus, där nedlagda kolgruvor ska tjäna som värmekälla.

Projektet går ut på att ett antal gruvor i södra England fylls med vatten, som sedan värms upp genom naturliga geotermiska processer. Via fjärrvärmeledningar värms husen sedan upp, som ett alternativ till fossilbränsledrivna pannor, som vanligtvis används för uppvärmning i Storbritannien.

Borgmästare i West of England, Dan Norris, kommenterar projektet:

–Jag kan inte föreställa mig något som skulle vara mer fantastiskt än att det som har bidragit till koldioxidutsläpp under hundratals år sedan kan användas för att minska dem. Det finns en slags ironi i det, men också ett viktigt syfte.

Projektet leds av South Gloucestershire Council, som ligger nära staden Bristol. Uppskattningsvis 26 000 bostäder och företag skulle få sin värmeförsörjning tryggad från kolgruvor.