Omtag för gigantiskt uranprojekt

Foto: Orano

Urangruvbolaget Orano, före detta Areva, har undertecknat ett avtal med regeringen i västafrikanska landet Niger om att återuppta exploateringen av en gigantisk uranfyndighet, Imouraren, som legat i malpåse i nästan 10 år.

Franska Orano är ännu inte säker på att uranutvinningen kommer att bli lönsam. Därför kommer man under en fyraårsperiod testa en pumpteknik, ISR, som bara den är en investering på 85 miljoner euro.

In situ-extraktionsteknik genom injektionspumpning, som företaget redan använder i ett projekt Kazakstan, gör det möjligt att ”suga” eller pumpa upp råvaran från marken utan att behöva spränga ut en gruva.

Fyndigheten Imouraren upptäcktes redan på 1960-talet, men har gång på gång försenats, dels på grund av de stora svårigheter som Oranos föregångare Areva gick igenom och som ledde till ombildning av företaget, dels på och grund av upp- och nedgångar för uranpriset. Efter Fukushima-katastrofen i Japan tvärdök priserna på uran, men nu är efterfrågan återhämtat sig i och med uppsvinget för kärnkraftsindustrin globalt sett.

Imouraren-projektet planerades ursprungligen för uppstart 2013.