Råstålproduktionen i Sverige ökade i april

Tappning av flytande råstål (1680°C) från ljusbågsugn till skänk. Foto: Pia och Hans Nordlander, Jernkontorets bildbank

Enligt uppgifter från Jernkontoret ökade Sveriges råstålsproduktion i april med 1,3 procent. Den sammanlagda råstålsproduktionen under årets fyra första månader är dock 4,4 procent lägre än samma period 2022.

Under april 2023 tillverkades det i Sverige 403 000 ton råstål, vilket är 1,3 procent mer jämfört med april 2022.

Under årets fyra första månader har det i Sverige sammanlagt tillverkats 1 562 000 ton råstål. Det är en produktionsminskning med 4,4 procent jämfört med samma period i fjol.

– Det är naturligtvis glädjande med en positiv siffra för april, men produktionen har fallit de senaste två kvartalen och det är inte möjligt att tala om ett trendbrott baserat på en enskild månadsiffra, säger Mathias Ternell, handelspolitisk direktör på Jernkontoret.

Produktionsstatistiken sammanställs av Jernkontoret och bygger på uppgifter från elva ståltillverkare i Sverige.