Ny vd för Sandvik Mining and Rock Solutions svenska försäljningsverksamhet

Foto: Sandvik

Johanna Øygard har utsetts till VD för Sandviks affärsområde Sandvik Mining and Rock Solutions svenska försäljningsverksamhet. Hon efterträder Ulf Johansson som har gått i pension.

Utöver posten som VD är Johanna även Territory Manager för Sandvik Mining and Rock Solutions

försäljningsverksamhet i Territory North East Europe omfattande Finland, Baltikum, Sverige och Danmark.

Johanna har arbetat 20 år inom Sandviks affärsområden Sandvik Mining and Rock Solutions och Sandvik Materials Technology, nuvarande Alleima, och kommer närmast från tjänsten som HR Manager för Sandvik Mining and Rock Solutions försäljningsbolag i Territory North East Europe.