Tre nya ledamöter invalda till Jernkontorets fullmäktige

Eva Petursson, executive vice president, forskning och innovation på SSAB AB, Magnus Eriksson, tillförordnad vd och CFO på Höganäs AB och Pär Emanuelsson, vd på Uddeholms AB. Foto: Pressbilder från respektive företag

Vid brukssocietetens möte igår valdes tre nya ledamöter in i Jernkontorets fullmäktige: Eva Petursson, executive vice president, forskning och innovation på SSAB AB, Magnus Eriksson, tillförordnad vd och CFO på Höganäs AB och Pär Emanuelsson, vd på Uddeholms AB.

Dessutom publicerades Jernkontorets verksamhetsberättelse – Berättelse till brukssocieteten 2022.

Jernkontoret ägs av svenska företag inom järn- och stålindustrin som utövar sitt inflytande över Jernkontoret genom den så kallade brukssocieteten. Det är brukssocieteten som utser Jernkontorets fullmäktige, som i sin tur fattar beslut om vilken inriktning Jernkontorets verksamhet ska ha.

– Det är glädjande att få in tre nya ledamöter med så gedigen erfarenhet av järn- och stålindustrin. Svensk järn- och stålindustri är världsledande i den historiska omställning som just nu pågår och Jernkontoret har en mycket viktig roll i att förklara vilka förutsättningar som krävs för att göra omställningen möjlig. Jag ser fram emot ett fortsatt gott samarbete med hela vårt fullmäktige under kommande år, säger Annika Roos, vd på Jernkontoret.