Prisfallet på koppar är missvisande

Koppargruva i Chile. Foto: Reinhard Jahn/Wikimedia Common

Kopparpriserna har fallit i flera veckor i rad, men denna nedgång tyder inte på någon underliggande trend. Flera faktorer pekar tvärtom för en återhämtning av priserna, först och främst det faktum att de stora fyndigheterna i Latinamerika börjar sina. Det skriver nyhetsbyrån RFI.

Nedgången för kopparpriset började i mitten av april. På London Metal Exchange (LME) har ett ton de senaste dagarna handlats för cirka 8 000 dollar per ton, en minskning med 25 procent jämfört med toppnoteringen som nåddes förra året i spåren av invasionen av Ukraina.

Prisfallet är direkt kopplat till världsekonomin, i synnerhet den hackiga kinesiska ekonomin. Kina sitter på de flesta kopparraffinaderier och landets import har därför en direkt inverkan på priserna, enligt RFI.

Men denna trend är missvisande och lär inte hålla i sig. Chile, världens största exportland av koppar, har sett kopparhalterna i sina fyndigheter krympa med 55 procent de senaste 20 åren och förra året minskade kopparproduktionen med 6 procent jämfört med snittet för det senaste decenniet.  De måste nu gräva sig ner till djupare nivåer i befintliga gruvor för att upprätthålla samma nivå på sin kopparproduktion - och därmed kommer energikostnaderna skjuta i höjden.

Enligt analysföretaget Cyclopes senaste rapport kommer kopparpriserna stiga med 2 procent i år. Goldman Sachs och Bank of America tror på ännu större ökningar i slutet av året.