Falun värd för global konferens om arkeometallurgi

Den sjätte upplagan av den internationella konferensen för arkeometallurgi i Europa, "Archaeometallurgy in Europe 2024", kommer att hållas i Falun den 11–14 juni 2024. Konferensen arrangeras av Jernkontoret i samverkan med Länsstyrelsen Dalarna, Falu kommun och världsarvet Falun, Dalarnas museum och Falu gruva.

Arkeometallurgi är en specialinriktning av arkeologin, där naturvetenskapliga metoder möter humanistiska frågeställningar kring metallernas betydelse för människan.

Fokus ligger mycket på hur historiska metallföremål speglar människors tekniska kunskap att tillverka metaller och hur de använts. Fältet är brett, allt från till exempel jordbruksredskap och byggnadsjärn till kyrkklockor och betalningsmedel som mynt hör till arkeometallurgi.

Arrangören Jernkontoret skriver att det främsta målet med detta vetenskapliga symposium är att presentera nya insikter, nya angreppssätt och nya resultat av komplexa arkeometallurgiska studier.