Schaeffler investerar stort i H2 Green Steel

Från höger till vänster: Klaus Rosenfeld, CEO på Schaeffler AG, Henrik Henriksson, CEO på H2 Green Steel, samt Andreas Schick, COO på Schaeffler AG. Foto: Schaeffler

Rörelseteknologiföretaget Schaeffler meddelar att de ökar sin ägarandel i H2 Green Steel så att den nu uppgår till 100 miljoner euro.

Det är det största kapital som tyska Schaeffler någonsin har lagt på en minoritetsandel i ett annat företag. Tillsammans kommer de två företagen gemensamt att utveckla nya tillämpningar för användningen av hållbara rullningslagerlösningar i produktionen.

De två företagen kommer även att dra nytta av varandras expertis inom områden som digitalisering och cirkulär ekonomi.

Schaeffler har satt som övergripande mål att vara helt klimatneutralt år 2040. Fram till år 2030 siktar företaget på att uppnå både klimatneutralitet i sina egna produktionsprocesser (Scope 1 och 2) och en 25-procentig minskning av utsläppen i leveranskedjan (Scope 3 uppströms). För att uppnå dessa mål fokuserar Schaeffler systematiskt på att minska koldioxidutsläppen i de material som de använder mest – inklusive, framför allt, stål.

Andreas Schick, Chief Operating Officer på Schaeffler AG, säger:

– För Schaeffler är stål avgörande för att minska koldioxidutsläppen i vår leveranskedja. Partnerskapet med H2 Green Steel tar oss en lång bit på vägen mot vårt mål om klimatneutralitet.