SSAB lyfter fram behovet av policyramverk för minskade koldioxidutsläpp  

Foto: SSAB

SSAB deltar i flera evenemang i samband med klimatveckan i New York i USA. Syftet är att bidra till diskussionen om hur man kan höja ambitionen för att skala upp och rulla ut nya klimatteknologier.

– SSAB anser att en grön omställning inte bara är nödvändig, utan också möjlig. En klimatvänlig framtid är inom räckhåll, men för att detta ska lyckas måste ambitionen och takten på klimatomställningen öka, inklusive framtagandet av stödjande policyramverk, säger Martin Pei, teknisk direktör på SSAB.

SSAB vill även se en gemensam metod för mätning, rapportering och verifiering av koldioxidutsläpp. Detta skulle enligt dem bidra till att skapa transparens i försöken att minska koldioxidutsläppen inom olika ståltillverkningsprocesser. Det skulle också skydda och stärka trovärdigheten i rapporteringen av koldioxidutsläpp inom stålindustrin.

Slutligen behöver kunder och slutanvändare kunna förstå och jämföra olika stålprodukters koldioxidavtryck, något som bör redovisas i miljövarudeklarationer, menar SSAB.

– Stålindustrin står för drygt 7-9 procent av globala koldioxidutsläpp, men stål behövs överallt. Utan omställningen blir stålindustrins globala klimatmål svåra att nå, säger Martin Pei.