Helena Kjellson ny bergmästare

Foto: Mikael Silkeberg/SGU

Regeringen har utsett Helena Kjellson som bergmästare. Helena Kjellson tillträder sin tjänst den 1 oktober 2023.

– Svensk gruv- och mineralnäring är avgörande för den gröna omställningen, en fråga som är prioriterad för den här regeringen. Därför är jag glad att vi nu utser Helena Kjellson som bergmästare. Kjellsons gedigna erfarenhet som jurist, före detta avdelningschef för Sveriges geologiska undersökning (SGU) och senast som vikarierande bergmästare, kommer att komma väl till pass i arbetet att bedriva en ännu mer effektiv och rättssäker verksamhet vid Bergsstaten, säger energi- och näringsminister Ebba Busch.

Bergsstaten är ett särskilt beslutande organ hos Sveriges geologiska undersökning (SGU). Bergsstaten handlägger ärenden enligt minerallagen. Arbetsuppgifterna omfattar beslut om tillstånd till prospektering och utvinning av mineral, tillsyn enligt minerallagen och information om regelsystemet. Bergsstaten leds av bergmästaren, som självständigt beslutar i ärenden enligt minerallagen.

Helena Kjellson ska vara bergmästare vid SGU från och med den 1 oktober 2023 till och med den 1 oktober 2029.