EU uppmanar Norge att säga nej till djuphavsbrytning

Foto: Norman Einstein/Wikimedia Commons

Norge är ett av få länder i världen som ställt sig positivt djuphavsbrytning av havsbotten. Ett formellt ormellt beslut om utvinning väntas tas i början av nästa år.

Området som kan öppnas upp för djuphavbrytning ligger i Barentshavet och Grönlandshavet söder om Svalbard.

Men planerna väcker mycket kritik, både i Norge och utlandet. Nyligen skickade ett stort antal EU-parlamentariker och representanter från 19 olika parlament ett brev till Stortinget där man uppmanar politiker att avslå förslaget om att påbörja djuphavsbrytning.