Outokumpu förvärvar andel i svenska Envigas  

Foto: Valokuvaaja

Outokumpu har förvärvar en andel i svenska Envigas AB för att minska sina direkta utsläpp med förnybar råvara. Envigas tillverkar biokol. Outokumpus ägarandel blir 20 procent i Envigas.

– Övergången till att använda nya typer av förnybara råvaror är ett konkret steg framåt för att avsevärt minska våra direkta utsläpp, som står för cirka 25% av Outokumpus totala utsläpp. Vi har framgångsrikt genomfört produktionstester med biokol och biokoks och ser fram emot att öka användningen i framtiden, säger Timo Huhtala, General Manager med ansvar för Outokumpus biokoksinitiativ, i ett pressmeddelande.

– För att minska koldioxidutsläppen från vårt rostfria stål krävs insatser för att minska utsläppen inom alla områden. Användningen av förnybara råvaror utgör ett spännande nytt kapitel i vår produktion av rostfritt stål och bidrar till den cirkulära ekonomin. Värdefullt, hållbart anskaffade restprodukter från skogs- och träindustrin, som för närvarande eldas för lågeffektiva energiändamål, kan användas för att skapa nya typer av råvaror för andra industrier, tillägger Huhtala. 

Parallellt med denna transaktion fortsätter Outokumpu arbetet med en förstudie avseende en möjlig investering i en egen produktionsanläggning för biokoks i framtiden.   

Biokol är en råvara som framställs av restprodukter från trä- och skogsindustrin. Biokol kan användas direkt eller vidareförädlas till biokoks (dvs. förtätat biokol) och råvaran kan användas för att ersätta fossil koks vid ferrokromsmältning samt fossilt kol vid smältning av rostfritt stål, enligt Outokumpu.