Ruukki och Honkarakenne bygger tak av fossilfritt stål

Foto: Ruukki

Ruukki Construction, en del av SSAB-koncernen, samarbetar med Honkarakenne för att genomföra ett första pilotprojekt med takprodukter i fossilfritt SSAB-stål. Det första taket av fossilfritt stål kommer att monteras på ett timmerhus från Honka i Klaukkala i Finland. Pilotprojektet är en del av Ruukkis arbete att styra byggbranschen mot koldioxidneutralitet.

– Förutom hälsonyttan och livslängden hos våra massiva timmerhus, värderar våra kunder runt om i världen ekologisk hållbarhet, vars kärna är minskningen av CO2-utsläpp och koldioxidsnål konstruktion. Timmer är ett supermaterial för koldioxidsnål konstruktion, och Ruukkis koldioxidreducerade takprodukter är ett betydande steg mot mer hållbart byggande, säger Eino Hekali, vice VD för produkt på Honkarakenne.

– Honkarakenne är vår strategiska partner och en trendsättare inom träbyggnation, med en verksamhet som styrs av hållbarhet. På Ruukki arbetar vi för långsiktiga samarbeten med våra kunder så att vi tillsammans kan minska byggnationens miljöpåverkan, säger Jorma Korhonen, Business Director för Ruukkis takverksamhet i Finland.