Greenpeace-aktion mot djuphavsbrytning

Foto: Greenpeace USA

Greenpeace har bordat ett forskningsfartyg i Stilla havet som vill prospektera havsbotten i jakt på mineraler. Den 200 timmar långa protesten fortsätter efter att en nederländsk domstol fastslagit att det är "förståeligt" att organisationen har tillgripit direkta åtgärder inför de "möjligen mycket allvarliga konsekvenserna" av företagets planer.

Talan i domstolen väcktes av företaget Nori ett helägt dotterbolag till gruvbolaget The Metals Company (TMC), som vill fokusera på djuphavsutvinning av mineraler.

Greenpeace aktivister måste dock lämna fartyget men får fortsätta protesten till havs i närheten av det.

– Detta är utan tvekan ett enormt bakslag för djuphavsgruvindustrin. Den holländska domstolen bekräftade inte bara Greenpeaces rätt att protestera utan gick också med på att nodulutvinning är en mycket kontroversiell aktivitet. Vi är fast beslutna att fortsätta att uppmärksamma denna farliga industri och kommer att fortsätta att störa dess planer, säger Mads Christensen, vd för Greenpeace International.