Outokumpu förlänger avtal med Arcelor Mittal i Nordamerika

Foto: Outokumpu

Outokumpu meddelar att man framgångsrikt förhandlat fram en långsiktig förlängning av sitt partnerskap med ArcelorMittal Nippon Steel (AM/NS) fram till 2051 för upphandling av varmvalsningstjänster inom affärsområde Americas.

Avtalet är ett arv från Outokumpus förvärv av Inoxum från ThyssenKrupp 2012.

Outokumpu meddelade tidigare i år att man undersöker alternativ för att stärka sin position i USA. Företaget meddelade då att man har en pågående genomförbarhetsstudie, där man försöker öka sin befintliga kallvalsningskapacitet och undersöker olika alternativ för sina varmvalsningsarrangemang i Calvert, Alabama, USA. När det gäller det senare var ett alternativ som övervägdes att bygga en eget varmvalsverk.

– Vi har noggrant utvärderat hur vi bäst kan ordna vår verksamhet i USA för att uppnå våra kommersiella ambitioner på den nordamerikanska marknaden, och förlängningen av det befintliga vägtullavtalet är en kapitaleffektiv lösning. Att bygga ett eget varmvalsverk skulle ha varit en betydande investering, minst en miljard dollar. Genom att fortsätta avtalet i partnerskap med AM/NS kan vi hålla vår balansräkning stark och rikta våra investeringar till andra områden i linje med vår strategi. Detta är den bästa lösningen för våra aktieägare och möjliggör en snabbare väg till tillväxt på den nordamerikanska marknaden, säger VD Heikki Malinen.

Som ett nästa steg fortsätter Outokumpu att utvärdera den möjliga expansionen av kallvalskapaciteten i USA för att möta den ökande efterfrågan på lokalt producerat hållbart rostfritt stål.

– Nordamerika är en attraktiv och robust marknad med en gynnsam regulatorisk miljö och vi vill ytterligare stärka vår position där, säger VD Heikki Malinen.