Jack Lundin tillträder som vd på Lundin Mining

Foto: Bluestone Resources

Lundin Mining meddelar att Jack Lundin nu officiellt tillträder som vd i gruvbolaget. Jack Lundin efterträder Peter Rockandel som lämnar vd-posten i slutet av detta år. 57-årige Rockandel har bara innehaft befattningen sedan november 2021.

Under Rockandels ledning förvärvade företaget en majoritetsandel i Caserones koppargruva i Chile. Han ledde också processen att flytta tillbaka företagets huvudkontor till Vancouver från Toronto, där de flesta i familjen Lundin bor.

I och med att Jack Lundin nu tar över innehas bolagets samtliga nyckelposter nu av syskon i Lundinfabiljen, eftersom Jacks bror Adam är Lundin Minings styrelseordförande.

Med en andel på nästan 15 procent är familjen Lundin den största aktieägaren i Lundin Mining.