COP28: Australien lovar sluta finansiera fossila bränsleprojekt – utomlands

Hamnen Newcastle i Australien. Foto: CSIRO/Wikimedia Commons

Under det pågående klimattoppmötet COP28 i Dubai undertecknade Australiens regeringsrepresentant ett uttalande som innebär att Australien förbinder sig att sluta finansiera expansionsprojekt avseende fossila bränslen, till exempel kol, utomlands.

Landet ansluter sig därmed till 39 andra länder och flertalet av OECD-länderna som lovat att stoppa internationella investeringar i förorenande fossila bränsleprojekt.

Beskedet har tagits emot väl av miljöorganisationer, men enligt dem bör nu fokus ligga på att förmå Australien att sluta investera i fossila bränslen på hemmaplan. Australien är en av världens största producenter och exportörer av kol.

Enligt tankesmedjan Australia Institute lade landets federala och delstatliga regeringar mer än 11 miljarder australiska dollar på att subventionera sin inhemska industri av fossila bränslen, vilket är  14 gånger mer än kassan i Disaster Ready Fund, en fond som inrättades för att svara på  klimatrelaterade kriser.

– Nästa steg måste vara att sluta subventionera utbyggnaden av kol och gas på hemmaplan, säger

Gavan McFadzean från Australia Conservation Foundation (ACF), landets nationella miljöorganisation.