Svenska Gruvskolan introducerar nya utbildningar för grönare gruvdrift

Svenska Gruvskolans utbud av masterprogram, civilingenjörsutbildningar och det nya internationella kandidatprogrammet ger studenterna kunskap om gruvindustrins värdekedja. Foto: Programbild. Luleå Tekniska Universitet. & Svenska Gruvskolan

I år inleds en banbrytande satsning på utbildning inom gruvindustrin vid Luleå Tekniska Universitet, under flaggan för Svenska Gruvskolan. Denna initiativ är framtagen för att möta det växande behovet av kvalificerad arbetskraft inom gruvnäringen och för att stödja övergången till en grönare industri. Satsningen är resultatet av ett samarbete mellan Luleå Tekniska Universitet (LTU), LKAB och flera ledande aktörer inom gruvsektorn och erbjuder en unik möjlighet för den som söker en utbildning med blick mot framtiden.

Initiativet omfattar flera masterprogram och civilingenjörsutbildningar, inklusive ett helt nytt internationellt kandidatprogram i Hållbar Resursteknik. Detta program är särskilt anmärkningsvärt då det öppnar upp nya stipendiemöjligheter för studenter utanför EU, vilket vidgar möjligheterna för internationell talang att bidra till branschens utveckling.

Åse Juhlin, chef för kompetensförsörjning på LKAB, understryker initiativets strategiska betydelse och säger:

- Detta är en avgörande del i att lösa den kompetensutmaning vi står inför. En stor fördel med initiativet är att det representerar hela vår värdekedja, vilket säkerställer att utbildningsprogrammen är direkt anpassade till de kompetenser vi behöver nu och i framtiden.

Ny generation ingenjörer

Luleå Tekniska Universitet är känt som Sveriges gruvuniversitet. Svenska Gruvskolan samlar forskning, utbildning och infrastruktur över hela mineral- och metallvärdekedjan och förbereder en ny generation ingenjörer för att ta sig an utmaningarna med en växande global befolkning och klimatförändringar. Efterfrågan på metaller och mineraler förväntas öka för att underlätta denna samhällsomställning, vilket kräver ingenjörer med en omfattande expertis som täcker hela värdekedjan.

Svenska Gruvskolans utbud av masterprogram, civilingenjörsutbildningar och det nya internationella kandidatprogrammet ger studenterna en djupgående kunskap om gruvindustrins värdekedja.

Grön omställning

Denna kunskapsbas förbereder studenterna för vidare studier inom masterprogram och positionerar dem för att möta världens efterfrågan på expertis inom mineral- och metallsektorerna under den gröna omställningen.

Initiativet från Svenska Gruvskolan står som ett bevis på det gemensamma ansträngningen att tillhandahålla den globala mineral- och metallvärdekedjan med den kvalificerade arbetskraft som krävs för att driva den gröna omställningen framåt.

Källor: LKAB/ Svenska Gruvskolan.