Genombrott för grönländsk grafit i batteritest

Byn Tasiilaq i Grönland. Foto: Creative Commons lic. Kredit: Barnit

GreenRoc Mining rapporterar om framgångsrika batteritester med grafit från företagets Amitsoq-fyndighet i södra Grönland.

Elektrokemiska tester utförda av ProGraphite GmbH visade att Amitsoq-grafiten presterade väl i alla studerade parametrar och uppvisade inga tecken på skador eller kapacitetsförlust efter flera laddningscykler.

Rabatterad kassaflödesmodell

Företaget meddelade även att de första och andra faserna av en genomförbarhetsstudie för en anläggningsanläggning nu är slutförda. Nästa faser inkluderar bland annat design av en pilot- och fullskalig anläggningsanläggning, uppskattning av produktionshastigheter, energibehov och en fullständig rabatterad kassaflödesmodell.

Källa: GreenRoc Mining