Zinkgruvan Mining tar arbetsmiljöpris

Zinkgruvan Mining är vinnare av Svemins Arbetsmiljöpris 2024. Foto: Svemin

Svemins årliga arbetsmiljökonferens med tema ”introduktion för en god arbetsmiljö” drog storpublik till Kulturens hus i Luleå. På plats fanns representanter från Zinkgruvan Mining som fick ta emot Svemins Arbetsmiljöpris. Med projektet "Kritiska kontroller som räddar liv" har man med utgångspunkt i delaktighet, samverkan och ansvar lyckats implementera ett nytt arbetssätt för att minska allvarliga olyckor och dödsfall.

– Det känns jättekul att få ta emot detta pris bland alla nominerade. Det är ett pris för en stor laginsats som genomförts av såväl ledare som medarbetare längst ut i fronten, säger Lars Bengtsson, arbetsmiljöchef på Zinkgruvan Mining.

År 2023 blev för Zinkgruvan Mining det bästa året någonsin vad gäller olycksfall med sjukskrivning och medicinsk behandling.

– Vi tror att arbetssättet med "Kritiska kontroller som räddar liv" har spelat en avgörande roll för att nå dessa resultat. Det är ett förändrat arbetssätt jämfört med det konventionella arbetsmiljöarbetet då fokus läggs på de händelser och risker med hög potential att bli olycksfall med dödlig utgång, säger Bengtsson.

För att få en så stor samstämdhet och förståelse som möjligt har materialet som används arbetats fram tillsammans med både skyddsombud och chefer i verksamheten.