Metso får order värd halv miljard för chilenskt kopparprojekt

Flotationscell. Foto: Metso

Finska Metso har fått en stor order för leverans av koncentratorutrustning till ett koppargruvprojekt i Chile. Värdet på ordern är cirka 55 miljoner euro, drygt 600 miljoner kronor.och den är bokad i mineralsegmentets orderingång för första kvartalet 2024.

Metsos leveransomfattning består av sekundära konkrossar med hög kapacitet, vibrerande silar och omslipningskvarnar. För flotations- och separationskretsen kommer Metso att leverera flera TankCell®- och ColumnCellTM-flotationsceller.

– Att arbeta tillsammans med kunden och ingenjörsföretaget på en öppen samarbetsmodell har varit en upplevelse utöver det vanliga. Modellen förbättrade effektiviteten i ingenjörsprocessen och bidrog till att alla parter kunde anpassa sig till de mål som slutkunden satte upp. Detta kommer att vara ett riktmärke att följa i liknande projekt över hela världen, säger Fernando Samanez, Vice President, Minerals Sales för Sydamerika på Metso.

Kundens identitet har inte avslöjats.