Stålarbetare i EU efterfrågar en grön omställning

Branschen befarar arbetslöshet om inte den gröna omställningen av ståltillverkning tar fart. Arkivbild

Medlemsförbund verksamma inom stålsektorn har uppvaktat Europaparlamentet för att redogöra  situationen för stålarbetare i Europa. Fackförbunden uppmanar till brådskande åtgärder för att säkerställa att sektorns brådskande gröna omställning.

Inför höga energipriser, uteblivna order och flera stålverk i malpåse betonade företrädarna för fackförbunden vikten av att genomföra en handlingsplan för att skydda tusentals jobb i Europa liksom EU:s strategiska självständighet inom stålproduktion.

Fackliga företrädare har framställdt krav för att skydda europeiska stålarbetarnas jobb och en europeisk strategi för stålföretagens förstärkning av det sociala ansvaret på alla nivåer. Dessa krav kommer att upprepas vid det kommande EU-krismötet om framtiden för europeisk stålproduktion men hittills har EU inte agerat.