Glencores koldioxidutsläpp ökade med 8,8 procent i fjol

Photo: Paradise Chronicle/Wikimedia Commons

Gruv- och råvaruhandelsjätten Glencore rapporterade nyligen att deras koldioxidutsläpp ökade med  8,8  procent 2023, som en konsekvens av ökad kolproduktion och återstart av ett oljeraffinaderi i Sydafrika.

Glencore skriver trots det att de är ”på rätt spår” för att uppnå en minskning om 15 procent av koldioxidekvivalenta utsläpp från 2019 års nivå till slutet av 2026 – och en minskning om 50 procent i slutet av 2035, i enlighet med deras klimatplan.

Glencore är en av världens största exportörer av termiskt kol och företaget driver ett 20-tal kolgruvor, både termiskt kol och kokskol. Företaget har mottagit mycket kritik för att det inte redan fasat ut kolet.  Pressade av investerare och aktieägare har företaget nu åtagit att lägga alla sina kolgruvor vid mitten av 2040-talet, men de betonar också att det är skillnad på termiskt kol och kokskol, som används för stålproduktion, och att de två kolslagen har olika färdplaner vad gäller utfasning.

Glencore planerar också att minska sina Scope 3-utsläppen – de som uppstår när kunder förbränner eller bearbetar deras råvaror – med 30 procent till 2035 och uppnå nettonoll Scope 3-utsläpp till 2050.