SSAB kan få amerikanskt stöd för att bygga anläggning i USA

Hybrits försöksanläggning i Luleå. Foto: Anders Frick/Wikimedia Commons

Ståljätten SSAB meddelar att de har  vidare i ett ansökningsförfarande hos den amerikanska energimyndigheten gällande finansiering på upp till 500 miljoner dollar. Finansieringen skulle kunna möjliggöra byggandet av en Hybrit-anläggning, det vill säga en fabrik som kan producera fossilfri järnsvamp genom att använda fossilfri vätgas i stället för fossila bränslen. Projektet kommer också att undersöka möjligheten att utöka kapaciteten samt användningen av förnybar energi vid SSABs stålverk i Montpelier, Iowa.

– Vi är glada att vårt projekt har valts ut av amerikanska energimyndigheten för anslagsförhandlingar om hur vi kan accelerera reduktionen av koldioxidutsläpp från järn- och stålindustrin. Vi ser ett stort intresse för hållbara produkter från marknaden och genom att vara tidigt ute kan det här projektet gynna amerikansk industri, säger Chuck Schmitt, divisionschef på SSAB Americas, i ett pressmeddelande.

Projektet skulle göra det möjligt för SSAB att främja de amerikanska målen för omställning till förnybar energi i linje med lagpaket som ”Bipartisan Infrastructure Law” och ”Inflation Reduction Act”.