Broras kan påverka USA:s kolexport för lång tid framöver

Hamnterminal i Baltimore. Foto: Wikimedia Commons

Broraset i Baltimore häromdagen kan leda till att Baltimores exporthamn för kol stängs av för så länge som sex veckor, vilket kan blockera transporten av omkring 2,5 miljoner ton kol i hamnen. Det säger Ernie Thrasher, vd för bolaget Xcoal Energy & Resources till nyhetsbyrån Bloomberg.

USA exporterade cirka 74 miljoner ton kol förra året och i Baltimore finns landets näst största exportterminal för kol. När ett så stort kolnav faller bort hotar det att störa hela den globala energiförsörjningskedjan.

– Man kommer att få se viss omlastning till andra hamnar men de andra hamnarna är ganska upptagna, säger Thrasher på Xcoal, som är ett kolhandelsföretag i Pennsylvania.

Försörjningsstörningen kan komma påverka de asiatiska kolmarknaderna mer än de europeiska eftersom mycket av det kol som exporteras från hamnen har hög svavelhalt som inte är lämpligt för europeiska kraftverk, enligt ett meddelande från råvaruanalysföretaget DBX.