Genomgripande omstrukturering vid Thyssenkrupp kostar tusentals jobb

Thyssenkrupps fabrik i tyska Duisburg. Foto: Thyssenkrupp

I tyska Duisburg står Thyssenkrupp inför en omfattande omstrukturering av sin stålverksamhet. Enligt planer kan detta leda till att tusentals anställda förlorar sina jobb. Den stora omställningen syftar till att drastiskt minska kostnaderna för att möta de nya marknadsutmaningarna.

Stålindustrins framtid är osäker, och Thyssenkrupp Steel, med sina 27 000 anställda, måste anpassa sig till en föränderlig bilmarknad och en sviktande konjunktur. Bernhard Osburg, chef för stålsparten, och konsultföretaget Bain & Company har i uppdrag att utvärdera situationen och föreslå nödvändiga förändringar.

Nödvändig omställning

Företagets omstrukturering, som förväntas bli offentlig i början av april, har redan skapat oro. Tidigare rapporter har indikerat att upp till 5000 arbetstillfällen kan stå på spel, en siffra som företaget dock har ifrågasatt. Enligt Sigmar Gabriel, ordförande för Thyssenkrupp Steels styrelse och tidigare tysk ekonomiminister, är en "grundläggande omställning" av stålverksamheten nödvändig. Gabriel pekar på en minskande efterfrågan och kapacitetsoverskott som huvudsakliga drivkrafter bakom behovet av förändring.

- Produktionskapaciteten är i dagsläget inställd på nästan 12 miljoner ton stål per år, men den faktiska försäljningen ligger endast på cirka 9 miljoner ton. En situation som på lång sikt är ohållbar, förklarar Gabriel för tidningen Merkur.

Han understryker att både ledning och anställda måste arbeta tillsammans för att ta fram en plan som säkerställer företagets framtid.

Omstrukturering med högt pris

Den planerade omstruktureringen beräknas kosta två miljarder euro. Trots att specifika detaljer ännu inte offentliggjorts, är det tydligt att anpassningar kommer att krävas. För många anställda i Duisburg, där Thyssenkrupp har sitt säte, kan detta innebära att de närmar sig pensioneringen under en osäker tid.

Det är en kritisk period för Thyssenkrupp och dess anställda, som står inför utmaningen att anpassa sig till en snabbt föränderlig global stålmarknad.

Källa: Merkur