ArcelorMittal vill bygga kalkfabrik – investering på minst 100 miljoner euro

Kalkbrott i Norge. Foto: Thomas Bjørkan/Wikimedia Commons

Kalk är liksom kol en insatsvara vid ståltillverkning, och för att minska sitt koldioxidavtryck även vad gäller kalkproduktion vill ståljätten Arcelor Mittal nu bygga en egen kalkfabrik i Frankrike. Kostnaden skulle bli över 100 miljoner euro och ske i samarbete med byggmaterialföretaget Sigmaroc, uppger branschsajten L’Usine Nouvelle.

Kalkfabriken planeras i staden Dunkerques västra hamn. I samma stad ligger ett av Arcelor Mittals största stålverk.

Den stora investeringskostnaden sammanhänger med att projektet också omfattar anläggningar för avskiljning av utsläpp vid kalktillverkningen, anläggningar som är nödvändiga för att uppnå koldioxidneutralitet.

Kalkstenen planeras hämtas från ett stenbrott i Frankrike.

Kalk används som slaggbildare vid järn- och ståltillverkningen. Enligt Jernkontoret har slaggen har flera funktioner, men främst är den en aktiv komponent i de metallurgiska processerna. Slaggen binder ämnen som inte önskas i stålet.