Boliden införde avancerade lastningslösningar från Metso vid Kevitsa-gruvan

Genom innovativa tekniska lösningar säkerställs att lastbilarnas kapacitet utnyttjas maximalt. Foto: Metso Oyj

Metso har levererat sin hundrade lastbilslåda till Bolidens Kevitsa-gruva i Sodankylä, Finland. Denna milstolpe markerar en viktig del i Metsos och Bolidens samarbete och visar på förtroendet Boliden har för Metsos lastnings- och transportlösningar.

Metsos leverans av lastbilslådor är en del av företagets breda utbud av lastnings- och transportlösningar, vilka är utformade för att optimera lastningskapaciteten och minska miljöpåverkan. Genom innovativa tekniska lösningar säkerställs att lastbilarnas kapacitet utnyttjas maximalt, vilket inte bara effektiviserar arbetet utan även bidrar till en hållbarare gruvdrift.

Utökad produktportfölj efter förvärv

Metsos produktutbud inom lastnings- och transportutrustning växte avsevärt under 2023 efter förvärvet av ett privatägt finskt verkstads- och designföretag. Förvärvet möjliggjorde en expansion av produktlinjen till att nu inkludera anpassningsbara lastbilslådor och olika typer av lastningsutrustningar som skopor och lådor, tillsammans med slitdelar och tjänster för underhåll och reparation under hela produkternas livscykel.

Från produkter till omfattande tjänstelösningar

- Med vårt utvidgade sortiment kan vi nu ännu bättre möta våra kunders helhetsbehov inom lastning och transport. Vi stöder även deras mål för miljö och säkerhet. Denna strategiska förändring ger oss möjligheten att expandera vårt utbud av servicelösningar, utöver bara produktleveranser, säger Justin Ryan, chef för Metsos avdelning för materialtransportlösningar.

Produktutbudets tillgänglighet kommer att expandera gradvis. Metsos omfattande lastnings- och transportlösningar är redan tillgängliga i Norden och Europa, och inom kort även i Central- och Sydamerika. En ytterligare global expansion planeras i en andra fas.

En viktig milstolpe för Metso och Boliden

- Den hundrade lastbilslådan till Bolidens Kevitsa-gruva är en viktig milstolpe för oss och visar att våra kunder litar på våra lastnings- och transportlösningar. Vi kan nu erbjuda helhetslösningar anpassade för alla typer av arbetsförhållanden. Vårt mål är att fortsätta utvecklas som en värdeskapande leverantör av lasthantering, säger Jukka Karhula, chef för Metsos lastnings- och transportprodukter.

Källa: Talous ja Logistiikka