LKAB beställer tjugo extra malmvagnar av Kiruna Wagon

Malmvagnar på Malmbanan. Fotograf: Hans Berggren

Kiruna Wagon och LKAB har ingått avtal om att köpa ytterligare tjugo malmvagnar, för att komplettera de 100 vagnar som beställdes 2022. Denna investering görs för att ersätta de vagnar som skadades under vinterens avspårningar längs Malmbanan.

Efter att trafiken återupptogs efter avspårningarna har LKAB fokuserat på att optimera flödet för malmleveranserna. För närvarande skickar de i genomsnitt tio fullastade malmtåg per dag till Narviks hamn.

– Att vi nu gör en tilläggsinvestering på ytterligare vagnar för att ersätta de som skadats i urspårningarna gör att vi förbättrar våra förutsättningar att lyckas hålla ett högt leveranstempo till hamnarna, säger Caroline Wiss, vd på LKAB Malmtrafik.

– För Kiruna Wagon är detta en viktig tilläggsorder i en etablerad produktionslina. Samtidigt som vi är glada för beställningen känns anledningen till att vagnarna måste byggas inte lika rolig. Vi är väl medvetna om att järnvägslogistiken är att yttersta betydelse och en del i LKAB:s ”röda linje”, därför känner vi en stolthet att få fortsatt förtroende att leverera vagnar till Norrbottens motor LKAB, säger Fredrik Kangas, vd på Kiruna Wagon.

Av de 100 första vagnarna har Kiruna Wagon hittills levererat 40, som för närvarande är i drift. Leverans av nya vagnar fortsätter med en takt på 2-4 per vecka. Det förväntas att den sista av de 100 vagnarna kommer att levereras under hösten, och därefter kommer tillverkningen av de 20 extra vagnarna som LKAB beställt att påbörjas. Dessa förväntas levereras mellan oktober och december 2024.

– De nya vagnarna till trots är läget svårt för vår logistik. Banunderhållsperioden på Malmbanan har påbörjats, då underhållsåtgärderna är mer omfattande än tidigare, och därför är det mer utmanande för LKAB att hålla samma leveranstempo som de senaste veckorna, säger Caroline Wiss.

Totalt har LKAB idag 17 dubbellok av modellen IORE och cirka 1100 malmvagnar i drift.