Råvarufond öppnar för svenska marknaden

Arkivbild.

Under många år har svenska investerare inte kunnat få en riktigt bra exponering mot råvarumarknaden eftersom det saknats en bra råvarufond, menar råvaruexperten Torbjörn Iwarsson, tidigare råvaruchef på Handelsbanken och förvaltare av Skandia Livs råvarumandat.

Torbjörn Iwarsson och Centaur Fonder har nu lanserat en råvarufond för den svenska marknaden, Centaur Commodity Fund, en aktivt förvaltad UCITS-fond med syftet att överträffa den totala avkastningen på den underliggande råvarumarknaden

Fonden investerar främst på råvaruterminsmarknaden via kontantavräknade derivatinstrument.