Gruvplaner i nordirländska Tyrone närmar sig en avgörande fas

Gruvföretaget Daldarian har lagt fram omfattande miljörapporter och planerar att implementera avancerade vattenreningsanläggningar som överstiger lokal befintlig infrastruktur.Foto: pacni.gov.uk/curraghinalt-project-dalradian

I det pittoreska landskapet i Sperrinbergen, beläget i County Tyrone, växer spänningarna inför den kommande offentliga utfrågningen i september där framtiden för det planerade guldgruveprojektet Curraghinalt ska avgöras.

County Tyrone är ett av de sex grevskapen i Nordirland, ett av de nio grevskapen Ulster och ett av de trettiotvå traditionella grevskapen i Irland. Projektet, som drivs av kanadensiska Dalradian, har väckt starka reaktioner både för och emot.

Växande motstånd och miljöbekymmer

Sedan 2009 har Dalradian utforskat Curraghinalt och planerar nu att utveckla en underjordsgruva för utvinning av guld samt mindre mängder koppar och silver. Förslaget har mött motstånd från lokalbefolkningen och miljögrupper, särskilt gruppen Save Our Sperrins, som bildades 2015. Deras bekymmer omfattar potentiella negativa effekter på områdets natursköna skönhet, luftkvalitet och de närliggande floderna Owenkillew och Owenreagh. Även oro för tung trafik, inklusive fordon som transporterar sprängämnen, är påtaglig.

Fidelma O'Kane, en aktiv medlem i Save Our Sperrins, uttrycker gruppens ståndpunkt:

– Vi hoppas att utfrågningen i september rekommenderar att inte ge tillstånd för denna typ av industri i ett område av utomordentlig naturskönhet. Om det godkänns, överväger vi att begära rättslig prövning. Om det misslyckas, kommer vi att fortsätta kämpa för att skydda våra lokalsamhällens rättigheter.

Dalradians svar och miljöåtgärder

Trots kritiken betonar Dalradian att de har för avsikt att driva gruvan på ett miljömässigt ansvarsfullt sätt. 2019 reviderade företaget sina planer för att exkludera användning av cyanid i utvinningsprocessen, ett beslut som ökade lokalsamhällets förtroende avsevärt.

– Vi har ändrat både våra processer och planeringsmaterial för att eliminera cyanid från våra processer. Guldförädlingen kommer att slutföras utanför landet, förklarar en talesperson för Dalradian.

Inväntar avgörande beslut

Utfrågningen som startar i september och förväntas pågå i sex veckor kommer att vara avgörande för projektets framtid. Det är upp till Planeringsöverklagandenämnden att sedan ge råd till Infrastrukturdepartementet om huruvida tillstånd bör ges.

Planeringsprocessen har varit långdragen och kritiserats för sin långsamhet, något som påverkar både förespråkare och motståndare av projektet. Det slutliga beslutet om gruvans öde kommer att få betydande konsekvenser för regionen, både miljömässigt och ekonomiskt, medan det fortsatta debatten speglar de bredare utmaningarna och dilemman som ofta följer med storskalig gruvdrift.

Källa: Global Mining News