Åbo satsar på utbildning i cirkulär ekonomi för metallprodukter

Gamla anor. Festliga öppnandet nyligen av MTK:s hundraårsjubileum. Foto: MTK-Åbo

Finländska staden Åbos yrkeshögskola och Åbo universitet samarbetar i ett projekt för att förbättra reparationsmetoder för metallprodukter inom industrin. Projektet syftar till att öka hållbarheten och minska beroendet av nya delar.

Många industrisektorer står inför utmaningar när det gäller att reparera trasiga metallkomponenter. Ofta kan ett enda trasigt stycke i en maskin eller produktionsanläggning orsaka störningar i hela produktionskedjan. Detta kan medföra långa leveranstider för reservdelar och potentiellt höga kostnader.

Projektet, kallat "Metallituotteiden uusi elämä" (Metallprodukternas nya liv), undersöker användningen av direkt depositionsteknik, en form av 3D-utskrift för metall som möjliggör reparationer och förbättringar direkt på befintliga komponenter. Tekniken kan spara tid, resurser och energi, och har potential att skapa hållbarare slutprodukter genom att stärka slitna områden med mer hållbara material.

Sänkta kostnader och miljöpåverkan

Projektets mål inkluderar att minska kostnaderna och miljöpåverkan genom att förlänga livslängden på metallprodukter. Turku yrkeshögskolas specialist Miikka Karhu poängterar vikten av att förbättra hållbarheten hos komponenter, särskilt med tanke på att metallproduktion är en stor källa till globala växthusgasutsläpp.

Oskar Karlström, biträdande professor i cirkulär ekonomi vid Turun yliopisto, understryker att stålets och andra metallers livslängd är avgörande. Att förlänga produktlivscykler är centralt inom cirkulär ekonomi, och detta kräver utveckling av nya utvärderingsmetoder och teknologier.

Lokal produktion och global potential

Reparationerna kan utföras direkt i produktionsanläggningarna, vilket sparar tid. Tekniken som används i direkt deposition är kompatibel med många svetsbara material, vilket öppnar upp för användning inom flera industrisektorer såsom kemisk industri, processindustri, maritim industri och gruvdrift.

Projektet, som även undersöker affärsmöjligheter för tekniken, har potential att inte bara spara pengar utan också att skapa nya företag och tjänster inom metallreparation. Detta kan i sin tur bidra till en starkare regional utveckling inom sydvästra regionen Varsinais-Suomi (Egentliga Finland) och skapa nya arbetstillfällen.

Projektet "Metallprodukternas nya liv" pågår fram till sommaren 2026 och finansieras delvis av Varsinais-Suomen liitto och Europeiska unionen. Forskargrupp från Åbos Yrkeshögskola tillverkningsteknik spelar en central roll i denna satsning.

Källa: Pro Kaivos