Fimpec ska projektleda SSAB:s nya stålverk i Luleå

Illustration av det nya stålverket. Ill: Photographer

SSAB har utsett Fimpec till sin leverantörspartner av projektledningstjänster för dess investering på 4,5 miljarder euro i fossilfri stålproduktion i Luleå.

Fimpec ansvarar bland annat för att leda projekteringsprocessen, inklusive byggnadsinformationsmodellering (BIM) och integreringen av 3D-modeller. Övriga ansvarsområden omfattar avtalshantering, upphandling, tidsplanering, kvalitetsstyrning, HMS och logistik.

- Som en del av SSAB:s projektorganisation tar vi med oss erfarenhet från flera storskaliga industriinvesteringsprojekt. Projektarbetet har inletts i god samarbetsanda och nu bygger vi upp projektets projekteringsorganisation tillsammans med SSAB, säger Raimo Kaunismäki, Project Service Manager på Fimpec.

I början av april fattade SSAB ett beslut om att bygga ett stålverk fossilfritt stål i Luleå som nästa steg i bolagets gröna omställning.  

– Projektet är en långsiktig jätteinvestering i SSAB:s fossilfia stål, med en livscykel som sträcker sig över flera årtionden. Det är ett privilegium att få samarbeta med vår kund för att främja deras investering inom grön omställning, vilket överensstämmer utmärkt med vår kompetens, säger Mikko Turunen, vd för Fimpec.

Det nya stålverket förväntas inleda produktionsverksamheten i slutet av 2028 och kommer att uppnå full kapacitet under 2029.