Dragon Mining döms att betala skadestånd till uppsagda arbetstagare

Gruvan i Orivesi ägs av Dragon Mining. som är ett australiensiskt gruvbolag med verksamhet i främst Norden. Foto: Dragon Mining Oy, kredit: Jan Rosenberg

Åbos hovrätt bekräftar dom mot Dragon Mining. Denna finländska domstol har fastställt att gruvbolaget Dragon Mining måste betala skadestånd till fyra uppsagda arbetstagare. Detta beslut kom efter en långdragen tvist som pågått sedan uppsägningarna vid guldgruvan i Orivesi.

Dragon Minings uppsägningsförhandlingar i april 2019 var en följd av produktionsstoppet vid Oriveden gruva. Pirkanmaan käräjäoikeus dömde i september 2022 företaget att betala totalt 40 000 euro till de fyra arbetstagare som förlorade sina jobb. Enligt tingsrätten hade företaget redan beslutat att avsluta gruvdriften innan förhandlingarna avslutades, vilket stred mot reglerna för samarbetsförhandlingar.

Hovrättens bedömning

Dragon Mining överklagade tingsrättens dom för två av de fyra arbetstagarna och krävde att domarna skulle upphävas. Företaget hävdade att en av arbetstagarna kunde ha sagts upp redan vid de förhandlingar som hölls 2018 på grund av produktions- och ekonomiska skäl. Hovrätten fastställde dock att nya förhandlingar borde ha hållits 2019 eftersom orsaken till uppsägningen var annorlunda än vid tidigare tillfälle.

Den andra uppsägningen motiverades av företagets allmänna ekonomiska situation, oberoende av gruvan i Orivesi. Hovrätten ansåg dock att uppsägningen delvis grundade sig på gruvans nedläggning och fastställde därmed tingsrättens dom.

Oförändrade skadestånd

Två arbetstagare krävde att hovrätten skulle höja deras ersättning från 10 000 euro till 25 000 euro. Hovrätten ansåg dock att tingsrättens beslut om skadestånd var rimligt och avslog kraven.

Hovrättens dom kan överklagas till högsta domstolen, om högsta domstolen beviljar prövningstillstånd.

Dragon Mining är ett australiensiskt gruvbolag med verksamhet i främst Norden. Företaget fokuserar på utvinning av guld och har flera gruvor i Sverige och Finland. Oriveden gruva, som är en av deras viktigaste tillgångar, har länge varit en betydande arbetsgivare i regionen. Nedläggningen av gruvan har påverkat både lokalsamhället och företagets verksamhet.

Källa: Yle Uutiset