Ny krossningsmetod sparar vatten och energi i gruvor och producerar bättre batterimaterial

Krossare för långsammare tryckning.Traditionellt krossas sten till mycket fina partiklar, vilket ofta leder till övermald material, svårigheter vid vidare bearbetning och produktion av mycket damm. Den nya metoden ger renare krossningsprodukter och större ytor på värdefulla mineraler, vilket underlättar nästa steg i mineralförädlingen. Foto: Uleåborgs Universitet. Foto:Niina Paasovaara

En ny typ av krossningsmetod för malmer och material har visat lovande resultat. Den nya metoden tillåter material att brytas längs naturliga gränser mellan mineraler genom långsammare tryckning. I en nyligen genomförd studie tillämpades metoden på torrförädling av grafit och resultatet var lovande. Gruvindustrin fokuserar nu starkt på hållbara lösningar.

Vid Uleåborgs gruvakademi, Mining School har en laboratoriemodell av CCC-krossningsenheten testats. Den nya torra tryckkrossningsmetoden syftar till att skilja värdefulla mineraler från värdelösa mineraler på ett renare sätt genom att utnyttja olika materials kornstorleksgränser och mikrosprickor.

Traditionellt har grafit bearbetats genom våtslipning som kräver mycket vatten och energi. I en studie publicerad i tidskriften Minerals Engineering presenterades CCC-teknikens användning för grafitförädling. Metoden lovar betydande besparingar av vatten och energi. CCC-metoden testades för första gången på naturliga malmprover vid Uleåborgs universitet i samarbete med Östra Finlands universitet och yrkeshögskolan Xamk.

Hållbar utveckling inom gruvindustrin

Efterfrågan på högkvalitativ grafit för produktion av litiumjonbatterier ökar. CCC-metodens förmåga att producera grova grafitflingor är särskilt viktig eftersom dessa är mycket eftertraktade inom olika industriella tillämpningar. Grovkorniga grafitflingor är önskvärda på grund av deras höga kvalitet och renhet.

Denna utveckling stödjer den gröna omställningen och utvecklingen av elfordon. En av CCC-metodens stora fördelar jämfört med traditionella metoder är att inget vatten behövs, vilket minskar de negativa miljöeffekterna. Högre energieffektivitet uppnås genom långsammare tryckning. Denna metod har ansetts vara energisnålast sedan 1950-talet, men har först nu utvecklats till praktisk användning.

Utvecklingen av grafitkrossningsteknik är ett steg mot en mer hållbar gruvindustri. Metoden, som sparar både vatten och energi, ska även testas på andra malmtyper. Implementering i industriell skala kräver ytterligare utvecklingsarbete och utbildning av nya specialister inom gruvsektorn.

Framtida forskning och tillämpningar

Vidare forskning kommer att fokusera på att bevisa energibesparingarna i de olika stegen av tryckkrossningsprocessen. Metoden kombineras med grön kemiforskning för att använda nya kemikalier som följer principerna för grön kemi vid förädling av de nya krossningsprodukterna. Målet är att göra hela processen för krossning, malning och förädling av malmmineraler mer vatten- och energieffektiv samt mindre avfallsproducerande. Tillsammans med nya förädlingskemikalier kan CCC-metoden främja hållbarheten i kritiska mineralers förädlingsprocesser.

Studien publicerades i april 2024 och finansierades av K.H. Renlunds stiftelse samt Europeiska regionala utvecklingsfonden genom projektet "HUGGER" för energieffektiv krossning av bio- och cirkulärmaterial.

Gruvindustrin genomgår en omvandling mot mer hållbara metoder. Med nya tekniker som CCC kan framtidens gruvdrift bli mer miljövänlig och effektiv, vilket gynnar både industrin och miljön.

Källa: Oulu Mining School