EU och Australien tecknar samförståndsavtal om kritiska mineraler

Sällsynta jordartsmetaller. Foto: Peggy Greb/Wikimedia Commons

EU och Australien har nyligen undertecknat ett samförståndsavtal (MoU) för ett bilateralt partnerskap för att samarbeta kring hållbara kritiska och strategiska mineraler. Det uppger EU-kommissionen.

Detta partnerskap syftar till att stödja flera gemensamma mål. Det syftar särskilt till att göra det möjligt för EU att diversifiera sina tillgångar av material som är nödvändiga för de gröna och digitala omställningarna, samtidigt som det ska bidrar till utvecklingen av Australiens inhemska kritiska mineralsektor. Partnerskapet täcker hela värdekedjan för kritiska och strategiska mineraler: prospektering, utvinning, bearbetning, raffinering, återvinning och bearbetning av avfall.

Efter undertecknandet av samförståndsavtalet kommer en färdplan med konkreta åtgärder att gemensamt utvecklas för att omsätta det strategiska partnerskapet i praktiken under de kommande sex månaderna.

– Australien är en likasinnad partner och en global ledare när det gäller kritiska råvaror. Detta partnerskap markerar ett stort steg framåt i våra ansträngningar att säkra en mer hållbar försörjning av kritiska råvaror för EU, samtidigt som vi främjar investeringar i Australien,  säger EU:s handelskommissionär Valdis Dombrovskis i ett uttalande.