Epiroc slutför förvärv av kanadensisk verksamhet inom bergförstärkning

Foto: Yieldpoint/Epiroc

Epiroc meddelar att de har slutfört förvärvet av verksamheten i Yieldpoint Inc., ett kanadensiskt bolag som tillhandahåller avancerade bergförstärkningslösningar som stärker säkerheten för gruv- och anläggningsapplikationer.

Yieldpoint är baserat i Kingston, Ontario, Kanada, och har cirka 10 anställda. Bolaget designar, tillverkar och säljer avancerade digitala geotekniska instrument, och har kunder över hela världen. Produkterna, som inkluderar bergrörelsesensorer och telemetrilösningar, används främst i gruvor under jord samt i tunnel- och anläggningsapplikationer.  

Epiroc meddelade den 28 maj 2024 att det hade tecknat avtal om att förvärva verksamheten i Yieldpoint.

Köpeskillingen har inte offentliggjorts.