Alleima satsar på fullskaliga elektriska processgasvärmare för DRI-anläggningar

Foto: Alleima

Alleimas division Kanthal har tecknat ett strategiskt partnerskap med Danieli, en italiensk leverantör av nyckelfärdiga anläggningar och utrustning för järn- och stålindustrin, för att gemensamt utveckla och skala upp Kanthals demonstrerade direktuppvärmningslösning till full industriell skala.  

Under namnet Prothal DH har Kanthal utvecklat en direktuppvärmd elektrisk lösning för högtemperaturprocessgasuppvärmning – vilket beskrivs som ett viktigt steg mot att möjliggöra nollutsläpp i  DRI-anläggningar. Lösningen har testats och verifierats i pilotskala.

Ambitionen är att ha en lösning klar för kommersialisering 2027. Värmelösningen kommer att utvecklas för vätgas, naturgas och kombinationer, vilket möjliggör eftermontering av befintliga DRI-anläggningar.

– Vi gör ytterligare framsteg när det gäller att få ut storskaliga elgasvärmare till marknaden, ett avgörande steg för att avsevärt minska eller till och med eliminera CO2-utsläppen. Vi är glada över att samarbeta med en ledande expert inom DRI-teknik för att möjliggöra stålindustrins övergång till grönare metoder, säger Robert Stål, vd på Kanthal, i ett pressmeddelande.