Zinkgruvan når rekorddjup

Arbetet att ta sig ner till 1400 meters djup vid Zinkgruvan har pågått under en lång tid. Foto: Zinkgruvan Mining

Zinkgruvan har passerat 1400 meters djup

Nu har ortdrivarna i Zinkgruvan Mining skjutit en salva i ramp 22 som gjorde att gruvan passerade 1400 meters djup. En ny milstolpe i företagets historia.

– Att vi nu tar oss längre ner i gruvan innebär att vi utökar området där vi kan bryta malm. Det är gruvans framtid. Det är alltid lika häftigt när man når en ny nivå och att vi nu, 1,4 kilometer under jord, bryter de metaller som behövs för ett modernt och hållbart samhälle, säger gruvchef Craig Griffiths

– Nu siktar vi vidare mot 1500 meter samtidigt som vi utvecklar andra områden under jord som till exempel Dalby.

Arbetet att ta sig ner till 1400 meter har pågått under en lång tid och många arbetsgrupper på Zinkgruvan Mining har varit inblandade.  

– Att ta sig ner 100 meter till i gruvan kan på pappret se ut som en enkel och inte allt för lång process.  Men det ligger många timmars arbete bakom, med många olika yrkesgrupper inblandade och det är mycket som ska stämma. Allt från provborrningar, planeringsingenjörernas jobb till sprängning och förstärkning av berget, säger Fredrik Grönkvist, ortdrivare.

Produktionen i Zinkgruvan sker i dag på 350 till1400 meters djup och i snitt produceras närmare 4 500 ton malm per dag. Malm som sedan mals i stora kvarnar och därefter genomgår en flotationsprocess där bly, zink och kopparmineralen frigörs. Till sist får man fram tre olika koncentrat, som sedan fraktas till kunder. Säkerhet och miljö är de punkter som står överst på företagets agenda, men delar som automatisering, utveckling i närområdet, hitta mer malm och vara en attraktiv arbetsgivare är viktiga aspekter.