Gruvbolaget Rana Gruber förespråkar elektrifiering av norska Nordlandsbanen

Med endast kort avstånd till hamnen i Gullsmedvik och järnvägsförbindelser har Rana Gruber en solid utgångspunkt. Bearbetningen av dess järnmalm drivs redan med 100 procent förnybar energi genom användning av vattenkraft. Foto: Rana Gruber

Det norska gruvföretaget Rana Gruber i Nordland, som årligen bryter fem miljoner ton järnmalm, vill se en elektrifiering av Nordlandsbanen. Företaget är helt beroende av järnvägstransporter för att frakta malmen från gruvorna i Dunderlandsdalen till Mo i Rana för bearbetning och vidare skeppning.

Den norska järnvägsdirektionen Jernbanedirektoratet har undersökt lösningar för att uppnå utsläppsfria transporter på icke-elektrifierade sträckor och rekommenderar att börja med Nordlandsbanen, vilket passar väl med Rana Grubers planer.

- Vårt mål är att producera järnmalm utan koldioxidutsläpp. Därför stödjer vi planerna på utsläppsfria tåg på Nordlandsbanen, säger Per Nilsen, gruvchef, och Nancy Schreiner, miljö- och hållbarhetschef på Rana Gruber.

Betydelsen av elektrifiering för företaget

Nancy Schreiner ser positivt på den norska järnvägsdirektionens studie (KVU Green).

- Vi har ambitiösa mål att bli världsledande inom utsläppsfri gruvdrift, och järnvägstransporter är en väsentlig del av vår verksamhet. Malmen transporteras 34 kilometer till Mo i Rana för vidare bearbetning innan den skeppas ut globalt. Att kunna leverera vår produkt utan utsläpp skulle stärka vår marknadsposition och är en del av vårt hållbarhetsarbete, säger hon.

Per Nilsen påpekar att gruvan redan nu skickar nästan fem miljoner ton råmalm med tåg varje år.

- Varje tåg består av 39-40 vagnar och transporterar 2700 ton per resa. Tåget går sex gånger om dagen, så elektrifiering skulle vara ett stort steg framåt, säger han. Gruvan håller redan på att elektrifiera all sin maskinutrustning.

- De första stora batteridrivna lastarna installerades i vintras med goda resultat. Vi planerar att konvertera hela maskinparken till eldrift inom några år. Vi har även övervägt vätgasdrift för tågen, men med Jernbanedirektoratets rekommendation stöder vi elektrifiering och hoppas på fortsatta framsteg, säger Nilsen.

Bakgrund och framtidsplaner

Bakgrunden till planerna för en utsläppsfri Nordlandsbanen är att även järnvägen måste bidra till minskade utsläpp inom transportsektorn. En studie beställd av Transport- och kommunikationsdepartementet har undersökt möjliga lösningar för att eliminera dieselanvändning på banorna Nordlandsbanen, Rørosbanen, Solørbanen och Raumabanen. Den viktigaste slutsatsen är att batterielektrisk drift på Nordlandsbanen ger de största vinsterna.

Detta kan uppnås genom att elektrifiera delar av sträckan, så att moderna tåg kan ladda där kontaktledning finns och köra med batterikraft mellan dessa sektioner.

- För malmtransporter i Dunderlandsdalen föreslår vi att hela sträckan elektrifieras, med undantag för tunnlarna, säger Stephen Oommen, projektledare vid Jernbanedirektoratet. Rapporten är en del av underlaget för den nationella transportplanen som ska behandlas av Stortinget i juni.

Fakta om Rana Gruber och Nordlandsbanen

Rana Gruber grundades 1901 och har en lång historia av järnmalmsbrytning. Företaget transporterar malmen via en 34 kilometer lång järnväg till Mo i Rana. Gruvföretaget har egna järnvägsvagnar och transporterna utförs av CargoNet. Rana Gruber är börsnoterat med cirka 7000 aktieägare och sysselsätter 370 personer.

Den historiska järnvägen i Dunderlandsdalen, ursprungligen en privat gruvjärnväg, blev en del av Nordlandsbanen 1942 och har sedan dess byggts ut och förstärkts. I dag spelar järnvägen en avgörande roll för Rana Grubers verksamhet och framtida satsningar på hållbarhet.

Källa: LOK-report

 

 

 

 

4o