Grönt ljus för statligt stöd på 265 miljoner kronor till H2GS  

Stålverket i Boden kommer att få en av de största elektrolysörerna i världen. Bild: H2 Green Steel

EU-kommissionen har godkänt, enligt EU:s regler om statligt stöd, svenska statens stöd på 265 miljoner euro till H2GS AB för att de ska kunna etablera en storskalig grön stålanläggning i Boden. Åtgärden kommer, enligt EU-kommissionen, att bidra till att uppnå målen för EU:s vätgasstrategi, den europeiska gröna given och gröna givens industriplan, samtidigt som det hjälper till att stoppa beroendet av ryska fossila bränslen och påskynda den gröna omställningen, i linje med REPowerEU-planen.

Stålverket i Boden kommer att bestå av: (i) en av de största elektrolysörerna i världen med en kapacitet på 690 megawatt; (ii) en direktreduktionsanläggning som drivs av förnybart vätgas (iii) två ljusbågsugnar; och (iv) kallvalsnings- och efterbehandlingsanläggningar.

Anläggningen planeras tas i drift 2026 och producera 2,6 miljoner ton stål om året.

Vicepresident Margrethe Vestager, ansvarig för konkurrenspolitiken i EU, säger:

– Denna svenska åtgärd på 265 miljoner euro kommer att stödja etableringen av Europas första storskaliga stålverk helt baserat på vätgas från förnybara källor. Denna anläggning kommer också att vara värd för en av de största elektrolysörerna i världen. Att minska klimatpåverkan från ståltillverkning är viktigt för att uppnå EU:s mål om klimatneutralitet till 2050. Samtidigt säkerställer vi att konkurrensen inte snedvrids.