Unik upptäckt i Norge kan ge självständighet från Kina inom batteriproduktion

Färska fynd samlade. Foto: Rare Earths Norway (REN)

I Norge har start-ups byggt upp en batteriindustri med målet att göra Europa oberoende av Kina. Detta kan påverka energiskiftet i hela Europa betydligt. Inom några år har unga företag skapat en ny industri från grunden för att minska Europas beroende av Asien, särskilt Kina.

Batterier för elbilar och energilagring

För närvarande kommer cirka sjuttio procent av världens batterier från Kina. Dessa batterier behövs allt mer för elbilar, fartyg och för lagring av förnybar energi från sol- och vindkraftverk. Kina har fördelen av stora reserver av råmaterial som behövs för tillverkning av batterier, solpaneler och elmotorer. Ett av dessa material är sällsynta jordartsmetaller, som är sällsynta i Europa. Men nyligen upptäckte det norska gruvföretaget Rare Earths Norway (REN) en stor fyndighet av sällsynta jordartsmetaller. Denna upptäckt kan göra Europa mindre beroende av råmaterial från Kina.

Batteriindustrin drar nytta av fyndet i Norge

Den norska batteriindustrin gynnas av denna utveckling. De behöver både råmaterialen för produktion och grön energi för sina anläggningar, vilket skulle vara omöjligt utan sällsynta jordartsmetaller. Ett framväxande företag inom denna sektor är Morrow Batteries.

– Vi vill göra batteriproduktionen så hållbar som möjligt, säger Morrow-VD Lars Christian Bacher.

Internationell personal och ambitiösa planer

Morrow Batteries grundades 2021 mitt under pandemin.

– Det fanns några utmaningar med att bygga upp organisationen, men jag tror vi har lyckats ganska bra, säger Bacher.

Företaget har en internationell personalstyrka med över 170 anställda från 34 länder. För närvarande är företaget i ett tidigt skede. En första produktionslinje i Sydkorea har använts för forskning och flyttas nu till Norge. I augusti ska massproduktionen starta i Arendal i södra Norge, där en gigafabrik redan håller på att byggas.

Siemens och batteriproduktion för fartyg

I fartygsindustrin blir batterier allt viktigare. I Oslofjorden har eldrivna passagerarfartyg trafikerat mellan öarna i flera år. Stora kryssningsfartyg kommer snart bara att få komma in i de norska fjordarna om de har utsläppsfria motorer ombord.

– Vi skulle gärna vilja ha tyska biltillverkare som kunder, säger Bacher. För att optimera batteriproduktionen samarbetar företaget med Siemens AS.

– När vi talar om hållbarhet handlar det inte bara om vattenkraft och grön el. Det handlar också om att producera så lite avfall som möjligt, betonar Bacher.

Ny materialutveckling för hållbarhet

Runt batteriproduktionen växer en leverantörsindustri fram. Vianode arbetar med hållbar produktion av komponenter för battericeller.

– Det är meningslöst att producera de mest miljövänliga batterierna i världen om insatsmaterialen inte är hållbart producerade, säger Stian Madshus, försäljningschef på Vianode.

Lithiumjonbatterier består av en anod, en katod, en elektrolyt och en separator. Vianode fokuserar på materialet för anoden.

– Materialvalet vid anoden påverkar laddningshastighet, kapacitet och batteriets livslängd, förklarar Madshus.

Vianode öppnade 2021 ett forsknings- och utvecklingscentrum för att utveckla ett nytt grafitpulver som ska öka batteriernas effektivitet och livslängd.

– Steg för steg kan vi bygga upp en fullständig värdekedja för batterier inom Europa, säger Madshus.

Med denna nya utveckling i Norge kan Europa minska sitt beroende av Kina och samtidigt främja hållbar och effektiv batteriproduktion.

Källor: Rare Earths Norway (REN)& Vianode & Siemens

 

 

 

 

4o