Epiroc slutför förvärvet av ASI Mining

En illustration av ASI Minings lösningar på en gruvtruck. Ill: Epiroc/Cision

Epiroc meddelar att de har slutfört förvärvet av den återstående andelen av ASI Mining, ett amerikanskt bolag som tillhandahåller autonoma lösningar för gruvindustrin. Epiroc ägde redan 34 procent av ASI Mining, vilket förvärvades 2018. Förvärvet avser de resterande 66 procent av bolaget.

ASI Mining är baserat i Mendon, Utah, USA. Bolaget, som var ett dotterbolag till Autonomous Solutions, Inc., är en leverantör av gruvautomationssystem, såsom fjärrstyrning, teleoperation och autonoma lösningar. Dess lösningar fungerar oavsett maskintillverkare och Epiroc ser därför att de passar väl för blandade flottor.

ASI Mining hade intäkter 2023 om cirka miljoner kronor.

Köpeskillingen har inte offentliggjorts.