Först i världen med interaktiv arbetsmiljö- och säkerhetsutbildning

Foto: LKAB

LKAB första industriföretag i världen som tillämpar virtuell utbildning

LKAB sjösätter – som första industriföretag i världen – en interaktiv säkerhetsutbildning med träning och certifiering. Utbildningen utspelar sig i LKAB:s underjordsgruvor och förädlingsverk. Utbildningsdeltagaren får följa med på en resa från omklädningsrum till verkstadsutrymmen och fasta anläggningar. Under utbildningens gång ställs deltagaren inför en rad olika arbetsmiljö- och säkerhetsrelaterade scenarier.

– Utbildningen bygger på ett situationsbaserat lärande inom arbetsmiljö och säkerhet, i en virtuell miljö. Deltagaren ställs inför att lösa olika arbetsuppgifter korrekt och säkert. Till sin hjälp har man med sig en auditiv guide, säger Jonny Snell. 

Innan utbildningsdeltagaren får möjlighet att prova på de olika scenarierna, som bland annat rör underhålls- och traversarbete, måste deltagaren passera omklädningsrummet med rätt typ av utrustning.

– Det är så många börjar sin arbetsdag på LKAB – i omklädningsrummet. På så sätt blir det logiskt att börja utbildningen med att utrusta sin karaktär, eller avatar som det ofta kallas på spelspråk, för ovan- eller underjordsarbete, säger Jonny Snell.

Idéen om en virtuell spelmiljö, som syftar till att stärka arbetet inom arbetsmiljö och säkerhet, lades fram som ett förslag till LKAB:s interna innovationsråd. Det som började som idé hos en engagerad, nytänkande och ansvarstagande medarbetare är nu en färdig produkt – redo att sjösättas.

– Vi kontaktade speltillverkaren för att inleda ett samarbete. Det har varit en lång resa som involverat både gruvexperter och huvudskyddsombud för att skapa en sådan verklighetstrogen miljö som möjligt, säger Jonny Snell.