Guldrushen närmar sig när Arktis värms upp

Den globala uppvärmningen smälter havsisen och reducerar glaciärer, som här vid nordvästpassagen i Alaska. Därmed görs Arktis mer tillgängligt än någonsin tidigare. Foto: VickyDoc1, CreativeCommon

Guldrushen betecknar en period då många personer fick guldfeber och samtidigt begav sig skyndsamt till obebodda områden för att leta efter guld. Snart kan allt detta upprepas i Arktis och i området kring nordvästpassage.

Arktis är det stora havsområdet runt jordens norra pol samt omkringliggande landområden.

- Det arktiska området värms upp dubbelt så snabbt som resten av jordklotet, sade EU-kommissionären Karmenu Vella, som ansvarar för EU:s arktiska politik.

Det som händer idag i det arktiska området påverkar hela världen. Eftersom klimatförändringen pressar isen längre norrut för varje år som går, blir det lättare att komma närmare potentiella naturresurser, ovanliga mineraler och därmed öppnas helt nya affärsmöjligheter även inom turism. Fisk, som förväntas förekomma rikligt i Arktis är en annan lukrativ sektor.

Arktis, inklusive den berömda nordvästra passagen mellan Atlanten och Stillahavsområdet, är bland de sista regionerna på jorden som i stort sett är fortfarande outforskade.  Och det gäller speciellt under vattnet och under glaciärer.

I april undertecknade USA: s president Donald Trump en så kallad verkställande order som ogiltigförklarade Obamatidens restriktioner på oljeborrning.

Enligt experter finns det trots allt många hinder när det gäller att skörda rikedomarna som hittills har blockerats av isen.

Organisationen för USA:s geologiska undersökningar har uppskattat att upp till 30 procent av världens oupptäckta gastillgångar och 13 procent av oljan ”väntar på att bli upptäckt” inom det område som omfattar polcirkeln.

- Otaliga ädelstenar slumrar också under den isiga ytan, tillsammans med sällsynta jordartsmetaller, litium och kobolt, som används i batterier för elbilar och digitala instrument, säger Morten Smelror, chef för Norges geologiska undersökningar.

Den nordliga geografin öppnar också nya möjligheter. Segling genom nordvästpassagen kan potentiellt förkorta avståndet från östra Asien till Västeuropa med mer än 10 000 kilometer, jämfört med den traditionella vägen genom panamakanalen. Sträckan medför också stora bränslebesparingar.

Grönland å sin sida ställer krav på Lomonosovs Ridge, som går under Arktis, vilket i hög grad skulle utvidga deras rättigheter till havsbottnen inför en eventuell gruvdrift.

Ryssland bestrider allt detta. Landet planterade djärvt en undervattensflagga på nordpolen för 10 år sedan och har byggt ut infrastruktur längs sin norra kust.

Kanada har meddelat om att landet avgör vem får utnyttja nordvästra passagen för kommersiell trafik.

Därmed ser det ut som om ”rushen” till Arktis blir betydligt mer kontrollerad än den till Klondyke.

Källa: Associated Press