Jernkontoret visar upp sig på antikvarisk bokmässa i Stockholm

Sven Rinmans Bergwerks-lexicon publicerades 1789 med stöd av Jernkontoret. Bild: Jernkontoret

Den 9–10 mars är Jernkontoret en av utställarna på Stockholms bokmässa, en antikvarisk bokmässa i Konstakademiens lokaler i centrala Stockholm. Jernkontoret har en 275-årig historia som publicist och exempel på utgivningen kopplad till bergshistorisk forskning kommer att visas på mässan.

Stockholms bokmässa arrangeras av Svenska Antikvariatföreningen och har anor från slutet av 1950-talet. Inledningsvis var bokmässan en renodlad antikvariatmässa. Idag är mässan en mötesplats för olika aktörer med den ”fysiska boken” som gemensamt intresse. Vid sidan av antikvariaten, som är fortfarande utgör merparten av utställarna, återfinns idag även förlag, bokbindare, föreningar och sällskap, bibliotek och auktionshus för böcker.

Catarina Karlsson, koordinator för bergshistorisk forskning på Jernkontoret, säger:

– Det finns ett stort intresse även för våra äldre publikationer. På Stockholms bokmässa kommer vi att ha några titlar till försäljning, men framför allt är vi där för att informera om vår bergshistoriska forskningsverksamhet och utgivning, och att våra böcker och rapporter finns att beställa på Jernkontorets webbplats, säger Catarina Karlsson.

Jernkontoret har en lång historia som publicist. Jernkontoret grundades 1747 och bidrog inledningsvis med medel till utländska resor för kunskapsinsamling om utländsk järnhantering. En av de många som fick reseanslag var Reinhold R Angerstein, som på 1750-talet reste över hela Europa och i både ord och bild beskrev vad han upplevde i de olika länderna. Hans omfattande reseanteckningar fyller åtta tjocka volymer.

1751 initierades ett organiserat tekniskt samarbete inom svensk järn- och stålindustri och flera  skrifter publicerades med bidrag från Jernkontoret, till exempel Sven Rinman, Bergwerks-Lexicon och Försök till järnets historia med tillämpling för slögder och handtverk, J.C. Garney, Handledning uti svenska masmästeriet, J.H. Forselles och A.E. Törnebohms Geologiska kartor, och Emanuel Swedenborgs Om Järnet.

Totalt rör det sig om cirka 200 arbeten. Till denna samling räknas även Jernkontorets Annaler med kontinuerlig utgivning från 1817, vilken förra året i ett samarbete mellan Jernkontoret och Umeå universitetsbibliotek delvis digitaliserades.

Sven Rinmans Bergwerks-lexicon publicerades 1789 med stöd av Jernkontoret. För att verket ska vara lättare åtkomligt för allmänhet och forskare har Jernkontoret låtit publicera det i sin helhet på webben