Rio Tinto fnyser åt gruvlobbyn

Foto: Rio Tinto

I ett ovanligt uttalande manar den australiska gruvjätten Rio Tinto gruvlobbygrupper till att anpassa sin politik till en värld alltmer påverkad av de negativa effekterna av klimatförändringar. I uttalandet, som publicerades i april i år, skriver Rio Tinto att de endast kommer att samarbeta med dem vars argumentation är ”förenligt med [Rio Tintos] egna offentliga ställningstaganden och Parisavtalet”.

Rio Tinto är inte ensamma om denna retoriska tvärvändning i miljöfrågor och då i synnerhet kring kolbrytning. Exempelvis har Minerals Council of Australia (MCA) slutat argumentera för kol, när de så sent som 2017 framhöll att nya koleldade anläggningar skulle bidra till att minska Australiens utsläpp genom att ersätta äldre, kolintensiva generatorer.

Rio Tinto har också gjort det klart att klimatförändringar har blivit en viktig del av sin affärsstrategi. Förra året bildade företaget ett joint venture med Alcoa för att utveckla en kolfri aluminiumsmältningsprocess.

Företaget har steg för steg börjat lämna kolindustrin och fokuserar nu mera på järnmalm och koppar, metaller som kan användas förnybar teknik och elektriska system. Rio Tintos fossilfria aluminiumprojekt kan jämföras med svenska Hybrit, där flera svenska stål- och gruvföretag deltar i syfte att ta fram en fossilfri stålproduktionsprocess.