Samarbetsavtal klart mellan USA och Kanada om kritiska metaller

Bilden har inget med det aktuella avtalets undertecknande att göra. Foto: Wikimedia Commons

USA och Kanada har enats kring en gemensam handlingsplan för samarbete kring kritiska mineraler, liksom om ämnen som uran och sällsynta jordartsmetaller.

Samarbetet syftar, som det heter, till att främja ländernas ömsesidiga intresse för att få till stånd leveranskedjor för de kritiska mineraler som behövs för flyget och försvaret, ren teknik liksom andra tillverkningssektorer.

Kanada är den största leverantören av flera av de metaller som USA pekat ut som kritiska, bland annat aluminium.

Kanadas naturresursminister Seamus O’Regan kommenterar avtalet:  

– Med varor och tjänster värda 2,6 miljarder dollar som varje dag rör sig över gränsen mellan Kanada och USA, tjänar våra båda ekonomier på om vi arbetar tillsammans.

Handlingsplanen “Canada–US Joint Action Plan on Critical Minerals Collaboration” syftar också till att förbättra informationsutbytet om mineralresurser och uppskattade potentialer, liksom samarbetet i multilaterala forum och med andra länder.