Finsk koppar kan ge svaret på gåtan om mörk materia

Foto: Fermilab

Finska kopparplåtar som håller extremt hög renhet har transporterats till partikelfysik- och acceleratorlaboratoriet Fermilab i USA där de skickats ned bergrum 100 meter under mark.

Forskarna hoppas att kopparplåtarna kan ge dem nyckeln till att upptäcka mörk materia.

Under transporten har extrema försiktighetsåtgärder vidtagits. För att kopparn ska kunna användas för att analysera mörk materia måste den nämligen förbli så ren som möjligt. Ytan får absolut inte utsättas för kosmisk strålning. I annat fall produceras en atom som kallas kobolt-60. Kobolt-60 är radioaktivt, vilket innebär att det är instabilt och spontant sönderfaller till andra partiklar.

Plåtarna ska senare monteras så att de får en burkliknande form i flera lager. Forskarna planerar börja samla in data 2022. Tack vare kopparplåtarnas höga renhet hoppas forskarna kunna upptäcka mer mörk materia än vid tidigare experiment.

– Men när det gäller mörk materia är det som att leta efter nål i en höstack. Det bästa man kommer att få är kanske några händelser per år, säger Dan Bauer, en av forskarna.

Källa: mining.com