LKAB:s gruvavfall kan innehålla höga halter av neodym

Neodym. Foto: Wikimedia Commons

LKAB har nyligen sjösatt reeMAP, ett initiativ som syftar till att med innovativ processteknik ta vara på värdefulla material i gruvavfall.

Gruvavfallet kan innehålla sällsynta jordartsmetaller och LKAB håller just nu på att utvärdera hur stora mängder det kan röra sig om.

Utvärderingen är inte offentlig än men till den franska branschsajten L’Usine Nouvelle säger David Högnelid, kommunikationschef på LKAB, att de första uppskattningarna "tyder på att vi kommer att hitta intressanta volymer av neodym, en nyckelmetall i permanentmagneter".

Som ett första steg planerar LKAB att producera ett koncentrat som innehåller sällsynta jordartsmetaller i en lösning. Men gruvföretaget är också intresserat av separationsteknologi och kommer att leta efter partners som kan stödja dem på det området. Det kan till exempel handla om att plocka ut fosfor (kadmiumfritt) till jordbruksindustrin eller gips till byggindustrin.